Zijn wij allemaal gelijk???

 

Eιn van de grootste gepropageerde

leugens aller tijde is wel: De

gelijkheids-leugen!

 

Inleiding

• Ons wordt op de scholen en in de media voorgehouden dat alle
mensen / rassen gelijk zijn. Wij zullen in deze presentatie gaan
bekijken of dat werkelijk zo is. Omdat dit een zeer beladen
onderwerp is beginnen we er mee om te melden dat dit onderzoek
geen enkele racistische motivatie heeft. Het gaat ons om de feiten,
dus om de waarheid.


De gelijkheid aller mensen.
Dit vage begrip wordt nog vaak in redevoeringen en discussies gebruikt. Als men er mee bedoelt, dat alle mensen iets gemeen hebben, bijvoorbeeld gelijkelijk boven de dieren begaafd zijn met verstand of met een zekeren zin voor orde, wet, gemeenschap, dan is het juist. Ook de levensbehoeftes van alle mensen zijn gelijkelijk wat voedsel, drinken, onderdak, voortplanting betreft. Maar als men ermee wil suggereren, dat alle rassen evenveel zedenlijken, godsdienstige en aesthetische zin hebben en tot gelijk begrip van hoogste cultuurwaarden opgevoed kunnen worden, dat zij ons dus in het hoogste even na staan, dan gaat men toch tegen de dagelijkse ervaring in. De eenvoudigste mens voelt dat er lichamelijk zowel als geestelijk een grote afstand is tussen een Aziaat en een Westerling en dat het gezegde niet zonder diepe grond is: "Oost is Oost, en West is West en nooit zullen die twee elkaar begrijpen". Dat er zwarten, gelen, bruinen en blanken zijn, wil men nog wel toegeven, maar 's mensen geest of ziel wil men er buiten houden. De onweersprekelijke feiten uit honderden onderzoeken tonen echter keer op keer aan dat 's mensen geest verschillend is tussen de verschillende rassen.

Bekijk zelf de verschillen tussen
een blanke en een neger.

 

De uitwendige verschillen

blanke                                 neger

• Smalle puntige neus                                           Brede platte neus

• Smalle mond                                                               Brede mond

• Naar achteren staande kaak                    Naar voren staande kaak

• Op elkaar staande lippen                       Naar buitenstaande lippen

• Witte maantjes in nagels                          Geen maantjes in nagels

• Glad stijl bruin of blond haar                     Zwart of grijs kroes haar

• Kan zich schamen, blozen                                    Kan niet blozen

• Blauwe, bruine, groene ogen                                  Donkere ogen

• Verschillende lichaamsgeur

• Huidskleur

 

                         

Links ziet u het gezicht en de schedel van een blanke westerling.
Rechts ziet u het gezicht en de schedel van een zwarte zuiderling.
U kunt hier duidelijk het verschil zien in kaak, voorhoofd, stand van de
neus en schedelformaat en vorm. De schedels verschillen in breedte en lengte,
uitsteken van de jukbogen, al of niet naar voren staan van de kaak, uitpuilen
van het boven-oogdeel, vorm van oogholten en neusopening en de
welving van de schedel.

 

Verschillende schedels.

Elke goede ervaren tandarts kan in ιιn oogopslag het gebit van een
zwarte van een blanke onderscheiden. Elke goede forensische
antropoloog zal in staat zijn om raciale verschillen aan te tonen aan de
hand van alleen maar een paar beenderen. Elke goede anatoom kan
direct aan een schedel zien of het behoort tot het blanke of het zwarte ras.

De inwendige verschillen

blanke                               neger

• Gemiddeld IQ van 100                                                                         Gemiddeld IQ van 85

• Gewicht van de hersenen is gemiddeld 1398 gram             Gewicht is gemiddeld 1275gram

• Inhoud van de hersenen is gemiddeld 1438cc                       Inhoud is gemiddeld 1343cc

• Er is verschil in vorm, structuur, het aantal neuronen en de laagdikte van de hersenen.

• Verschil van gebit, schedel, en beenderen. Dit verklaart waarom zwarte vrouwen

kilometers ver kunnen lopen met een gevulde waterkruik op hun hoofd.

• Verschil in de bloed structuren.

• Verschil in de frontale kwab.

• Verschil in karakter. Wie zijn er goed in organiseren, plannen, besturen, leiden, handel

bedrijven, uitvindingen en ontwikkelen?

• Verschil in DNA. In de DNA-onderzoeken bleek de DNA-code van donkere, blanke en gele

mensen bij iedere groep tien tot vijftien procent unieke genen te bezitten.

Honderden experimenten hebben keer op keer aangetoond dat blanken een gemiddeld 15 IQ

hoger hebben dan zwarten. Echter worden deze studies verzwegen en niet aan het grote

publiek bekend gemaakt.

 

• Tientallen jaren van onderzoek in rassen-verschillen, gebaseerd op
verschillende categorieλn, door de wetenschap, onderzoeks-instituten,
universiteiten, militaire artsen, misdaadonderzoekers e.d. bewijzen
onbetwistbaar dat er verschillen zijn tussen de rassen. Op internet zijn
rapporten te lezen waarin 100 verschillen tussen een blanke en een zwarte
worden aangetoond.

• Een zwarte begaat dertien keer vaker een moord dan een blanke.
Verkrachting en aanranding, tien keer. Ongeveer 50% van alle zwarte
mannen in Amerika worden gearresteerd en beschuldigd van een ernstig
misdrijf tijdens hun leven. Aldus meerdere FBI rapporten.
Het is zo als het is.

Geen verschillen? Same species??

Conclusie

Het bestaan van mensenrassen loochenen, is hetzelfde als het licht van de zon
loochenen. Rassenkunde en erfelijkheidsleer zijn wetenschappen zoals eender
welke wetenschap. Erfelijkheid en ras zijn niet alleen medebepalend voor ons
uiterlijk, maar ook voor ons zielenleven, ons gevoelsleven en de vorming van ons
karakter.

Ik ben geen racist noch een rassenhater, nee degene die rassen vermengt, die is een
racist want diegene vernietigd de originele en unieke eigenschappen van beide
rassen. Feit is dat er verschillen zijn! Geen professor, doctor, advocaat, rechter, kapitein, wetenschapper,
of koning zal dit kunnen ontkennen.

Een herdershond is toch ook anders dan een labrador? Dat is toch alleen maar mooi?

 

Bekijk onderstaande links naar artikelen waarin vele verschillen aangetoond worden die er zijn tussen de verschillende rassen.

100 FACTS FOR DIFFERENCES BETWEEN HUMAN RACES

RASSE, EVOLUTION UND VERHALTEN   J. Philippe Rushton

100 Facts about Whites and Blacks (but one lie) Revisited

 

 

 

 

Deze presentatie werd u aangeboden door:

PF v.d Meer jr.
harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek
Deze presentatie is gemaakt in 2014