Stop rassenvermenging van planten en bomen

 

Net zoals bij de mensen en dieren, veroorzaakt rassenvermenging van planten en bomen ook een degeneratie wat zich uit in ziektes, gebreken of onvoldoende groei. We zien tegenwoordig een eindeloze variaties van planten en bomen met allerlei verschillende bloei kleuren.
In de planten- en boomkwekerijen wereld wordt veel gebruik gemaakt van de vermeerder methode door entloten of enten. Dit gebeurt vaak ter verbetering (veredeling) van de plant, bijvoorbeeld rozenknoppen op een wilde onderstam. Ook doet men dit wel in bijvoorbeeld de fruitteelt. Een zaailing doet er soms wel 30 jaar over voordat er vruchten komen. Een moderne tuinder wil daar niet opwachten zodat hij een takje van een goede boom gaat enten op een onderstam als gastheer. Januari, februari en maart is normaal gezien de beste periode om te enten. Tijdens het enten wordt de ent vastgemaakt op een deel van een andere boom (de onderstam). Dit is ter verbetering (veredeling) van de boom, want door het enten krijgt de uiteindelijke walnotenboom de eigenschappen van de ent en dus de eigenschappen van de moederboom waar de ent vanaf geknipt is. Veredeling gebeurt ook om de plant weerbaar te maken tegen ziektes, kwekers noemen dat: ziekteresistentie. Er komen steeds weer nieuwe ziektes bij. Hoe kan dat? Dit komt door onze vervuilende manier van leven. Veredelen is dus eigenlijk gevolgen bestrijden in plaats van de oorzaak aan te pakken. Van oorsprong waren de planten en zaden goed. Eenmaal begonnen met veredelen? Dan blijf je aan het veredelen met gevolg dat de planten steeds zwakker worden en minder voedingsstoffen in zich hebben. Dus degeneratie.

Wat is een zaadvast ras?
Een zaadvast ras is op de klassieke manier ontstaan door kruisen en selecteren. Zaad van een zaadvast ras brengt planten voort met dezelfde eigenschappen als de ouders. De voortplantingscyclus kan dus eindeloos worden voortgezet, van generatie op generatie. Voor boeren en tuinders heeft dit het voordeel dat ze deze rassen zelf kunnen telen en natelen en op den duur bedrijfseigen rassen kunnen ontwikkelen.
Stichting Zaadgoed stimuleert het behoud en de ontwikkeling van zaadvaste rassen voor de biologische landbouw.


Wat is een hybride ras?
Een hybride ras komt tot stand door kruising en inteelt te combineren. Met inteelt van ouderlijnen worden gewenste raseigenschappen vastgelegd en versterkt. Door specifieke ouderlijnen te kruisen, worden hybrides verkregen. Deze hybrides hebben een grote opbrengst en zijn qua vorm, kleur, smaak en groeisnelheid uniform. Bij sommige hybride rassen kunnen de planten geen zaad produceren en als ze wel vruchtbaar zijn, hebben de nakomelingen allemaal verschillende eigenschappen. Het zaad is dus niet bruikbaar voor nateelt. Voorbeelden en meer informatie over hybride en zaadvaste rassen op de
site van Stichting Zaadgoed.

Nederlandse kwekers zijn al decennia lang de beste groenteveredelaars ter wereld. 35% van het groente zaad komt uit Nederland. Nederland heeft van ouds een leidende positie in de zaadveredeling. Nergens ter wereld is zoveel kennis van zaadveredeling. Zaad is zeer kostbaar en essentieel voor de mensheid. Maar......Hoeveel van de hedendaagse planten en bomen zijn er nog origineel? Was het origineel niet goed genoeg? Groeiden ze niet hard genoeg? Of waren ze economisch niet rendabel?
Ook in de planten en bomen kwekerijen draait het allemaal om geld...

Waarom laten we de planten en bomen niet gewoon zoals ze zijn?
In de vrije natuur treden raskruisingen in vergelijking tot de vermeerdering van de rasgelijke individuen bijna geheel op de achtergrond. Men kan bij planten veelvuldig waarnemen dat het zaad van bastaarden vroegtijdig afsterft, of opgroeit in gebrekkige vormen met ten dele of algehele onvruchtbaarheid. Gelijke nadelen blijken uit de waarnemingen in het dierenrijk.

De natuur waakt tegen verbastering. In de plantenwereld bestaan de meest wonderlijke inrichtingen om ongewenste kruisingen tegen te gaan en edelbevruchting in de hand te werken en dezelfde tendenzen zijn eveneens in de dierenwereld aan te treffen. De kruising tussen niet verwante soorten leidt tot ontaarding. Dat is de reden waarom de natuur bastaardering tegengaat en de bastaard niet door haar begunstigd wordt. De bastaard is wat zijn eigenschappen betreft, een onuitgebalanceerd wezen, vaak veel minder vruchtbaar en soms zelfs volkomen steriel, zoals bij het kruisingsproduct van paard en ezel. (P.E. Keuchenius)

 

 

       

 

      

Op bovenstaande afbeeldingen kunt u zien hoe bomen ge-ent worden.