Toekomst verwachting

 

Hoe zal de toekomst eruit zien? Kort gezegd ziet die er niet positief uit voor het blanke ras. De statistieken tonen overduidelijk aan dat het blanke ras aan het afnemen is. Dit komt door een laag geboortecijfer ten opzichte van de andere rassen en het komt door rassenvermenging. Driehonderd jaar geleden bestond de wereldbevolking voor tenminste 30% uit blanken. Het wereldgebeuren werd voor 70% door blanken bepaald. Honderd jaar geleden liep het reeds af en was het aandeel aan de wereldbevolking nog "maar" 25%.
Vandaag bestaat de wereldbevolking uit minder dan 10% blanken en wordt het wereldgebeuren voor 90% bepaald door joden. Over nog eens 50 jaar zal het aandeel van blanken tot 2% gedaald zijn en zullen ze hoegenaamd NIETS meer in te brengen hebben in het wereldgebeuren.
Op zich is het bovenstaande geen ramp, mits de blanke bevolking zich maar afscheid van de overige rassen en een eigen grondgebied heeft waar zij in vrijheid kunnen leven. Helaas zal dit onder de huidige omstandigheden niet gebeuren en worden al de rassen steeds meer en meer met elkaar vermengt. Als er van Hogerhand niet ingegrepen wordt, zal het blanke ras in aantal steeds verder afnemen en uitsterven. Dat het zover zal komen geloof ik niet, maar de tijd zal het leren…

In de laatste editie van de Global Gold’s Outlook, buigt professor Dr. Albert A. Stahel, die doceert aan universiteit van Zurich en lid is van de het Military Conflict Institute in Washington DC, zich over de huidige geopolitieke situatie van Europa. Het stuk is interessant en zeker lezenswaardig, maar het is vooral zijn conclusie die tot nadenken stemt:
"De toekomst van Europa zal worden bepaald door de huidige conflicten in het Midden Oosten en Oekraïne, door de migratie van miljoenen mensen en door de dreiging van Europse jihadisten. Al deze factoren kunnen Europa destabiliseren. Volgens mij bestaat zelfs de kans dat het Kaukasische ras, dat de wereld sinds de 17de eeuw heeft gedomineerd, in Europa zal verdwijnen. Binnen 20 jaar zou er dan een nieuw Europa zijn, dat sterke banden onderhoudt met Afrika en Azië. Het traditionele Europa, opgericht door Karel de Grote, zal dan opgehouden zijn te bestaan.”

https://nl.express.live/2014/9/24/kans-bestaat-dat-het-blanke-ras-binnen-20-jaar-uit-europa-verdwijnt-exp-208058/

 

Deze website wil nog een waarschuwend geluid laten horen onder het blanke Noord-Europese volk, het huidige geslacht dat in een waanzinnig tijdperk leeft. Zodat het later niet kan zeggen: "Wij hebben het niet geweten."