De verschillen tussen rassen.De algemene gedachte dat een blanke en een zwarte van binnen genetisch gelijk zijn, en dat wanneer een zwarte een blanke huid zou hebben, er geen enkel verschil zou zijn, is volgens dr. D. Lysenko uit de Sovjet een fabel.  Op die grond begon men met integratie en vermenging, gelijke behandeling. Al spoedig zag men in dat deze theorie fout was. Rassen zijn principieel verschillend. Zo zijn er zijn vandaag de dag vele partijen, stromingen en gelovigen die beweren dat alle mensen gelijk zijn en dat wij allen afstammen van één mens, van Adam. Dus dat bijv. een Nederlander gelijk is aan een Aziaat, Neger, Marokkaan, Nigeriaan of Turk. Het enige verschil zou de huidskleur zijn.
Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) was één van de eerste, die in het licht stelde, dat de verschillende mensenrassen zich van elkaar onderscheiden niet alleen door lichamelijke, maar ook door geestelijke kenmerken en dat er oude volken te gronde zijn gegaan door rasmenging met lager staande rassen. Het hoogst aangelegde cultuurscheppende ras achtte hij de Ariërs, die vooral bij de Germanen terug te vinden zijn.
De Amerikaanse anthropoloog Grant leert, dat de grote betekenis van het ras niet is gelegen in zijn huidskleur of uiterlijke gestalte, maar in hetgeen daarachter verborgen ligt, zijn geest, zijn ziel en zijn karakter. Zou het lot bijvoorbeeld een Chineese vondeling in een Nederlandse wieg leggen, dan zou het kind Nederlands leren spreken en Nederlandse omgangsvormen aannemen. Echter Nederlands van uiterlijk en denkwijze zal het nooit worden. Aanleg en ras is meer dan opvoeding en omgeving. Laat een Spaans kind in Noorwegen opgroeien, een Noor zal het niet worden. Hoe kan het, dat men een Engels kind in een Nederlandse wieg of een Duits kind in een Zweedse wieg kan leggen, zonder dat later ooit iemand iets van die omwisseling zal bemerken? Omdat het hier gaat om zeer nauw rasverwante volken. Niet de omstandigheden, de omgeving, het milieu, maar het ras bepaalt het innerlijkste wezen van een mens.  
 
Ieder ras heeft zijn eigen raskenmerken en rasziel. Voor 1921 beperkte de mensenkunde of anthropologie zich hoofdzakelijk tot uiterlijke, lichamelijke verschillen tussen rassen. Zij lette toen vooral op de bouw van de schedels, op de gestalte, op de haardos, stand van tanden en kaak enz. Maar aan de aan een bepaalde mensengroep eigene geestelijke kenmerken werd niet veel aandacht besteed.
Thans zijn we ons meer bewust van het wetenschappelijk feit dat rassen niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, naar de geest, naar hun karakter eigenschappen, een eigen aanleg hebben naar de wet: ieder ras zijn eigen rasziel. Ieder ras zijn eigen geestelijke gestalte. Zoals de lichamelijke gestalte van een ras iets eigens heeft, iets dat haar onderscheid dat in elk harer vertegenwoordigers aan de dag treedt, zo heeft ook de geestelijke gestalte van een ras haar eigen standvastige kenmerkende bijzonderheden. De erfelijkheids leer bij plant, dier en mens leert dat binnen een ras bepaalde eigenschappen zich ook in de loop van vele geslachten niet wijzigen, mits zij zich maar zuiver houden. Elk ras heeft zijn eigen waarde, eigen types en daarmee zijn eigen maatstaf. Het spreekt vanzelf dat het zichzelf het allerbest acht. Elk ras is toegerust met onderscheidingsvermogen, krachtdadigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, gewetenstrouw en heldhaftigheid. Alleen heeft het ene ras duidelijk meer van deze eigenschappen, dan het andere ras. Cultuur, moraal, kunst, godsdienst en heel het hoger geestelijk leven van volk en mensheid is een kwestie van ras.
Vermenging van ras   =   verandering van ras    =    verandering van geest.

Grof weg kunnen we zeggen dat thans de volgende mensenrassen op aarde leven:
- Het zwarte of Negerras   Afrika
- Het rode of Indiaanse ras   Amerika
- Het gele of Mongoolse ras   Azië
- Het blanke of Kaukasische ras   Europa
- De Maori   Australië

Op internet zijn (na enig zoekwerk) rapporten te lezen waarin 100 verschillen aangetoond en behandelt worden tussen een blanke en een zwarte mens. Er volgen nu enkele van de opvallendste verschillen tussen de lichamen van een blanke Europeaan en een donkere Afrikaanse neger en zullen we zien of er enig verschil is.

  Whites and Blacks 100 facts (and one lie)        by Roger Roots

                     

               

‒ Een neger heeft ander soort haar dan een blanke, niet alleen wat kleur betreft, maar ook de vorm en structuur zijn verschillend. Een blanke heeft cylindrische, haren en van een neger zijn ze plat, swart en kroeserig. Ook is de inplant van de haren in de huid verschillend. Negers en Aziaten hebben overwegend donker haar omdat het meer pigment heeft om hen zo te beschermen tegen fel zonlicht.
‒ Een neger heeft een andere lichaamsgeur dan een blanke.
- Een neger heeft veel meer zweetklieren dan een blanke, op sommige delen van zijn lichaam wel drie keer zoveel.
‒ Een neger kan niet blozen, kan zich niet schamen zoals wij blanken dat wel kunnen. Wij kunnen van schaamte een rood hoofd krijgen wat een neger niet kan.
‒ Bepaalde negers hebben niet de ‘halve maantjes’ (lunula) in hun nagels zoals de blanken die wel hebben.
‒ Een neger heeft een platte brede neus. Een blanke daarentegen heeft een smalle meer puntige neus.
- De oren van een neger zijn gemiddeld kleiner in verhouding tot die van een blanke, langwerpiger aan de punt en het gehoorkanaal is meer rechtuit, wat waarschijnlijk de rede is dat hij in basis twee toonhoogtes kan onderscheiden. Oren van een neger zijn ook veel gevoeliger dan van een blanke.
‒ Een neger heeft dikke, naar buitenstaande lippen en een brede mond. Een blanke heeft dunne, meer op elkaar staande lippen en overwegend een smallere mond.
‒ Een neger heeft een naar vorenstaande kaak, terwijl deze bij de blanke meer naar achteren staat. De hoek die onze voorzijde van het gezicht maakt t.o.v. onze nek is bij blanke mensen 82graden en bij negers 70graden.

 

 

‒ De meeste Afrikanen, Aziaten, Zuid-Amerikanen en Zuid-Europeanen kunnen na hun derde levensjaar geen melk meer verdragen. In deze landen komt lactose-intolerantie dus veel voor. Wij blanke Noord-West Europeanen kunnen melk wel verdragen. Of melk voor volwassen mensen wel zo goed is, is maar de vraag.
‒ Een neger heeft donkere ogen, Aziaten hebben spleetogen en meer vet rond er omheen. De blanken hebben verschillende kleuren ogen.
- Er is verschil in hoogte van de gestalte in zittende houding.
- Verschil in de lengte van de darmen. Verschil in zwaarte en grootte van de lever, milt en schildklier.
- Verschil in kuitvormen.
- Verschil in spanwijdte en de lengten der verschillende segmenten van de bovenste ledematen (arm, onderarm, hand) en van de onderste ledematen (dij, been, voet).
- Verschil in de vorm van geslachtsorganen en de vorm van de borsten.
- Verschil in de pigmenteering van de iris.
- Verschil in ligging van de tongpapillen.
‒ 30 jaren van onderzoek in rassen verschillen, gebaseerd op verschillende categorieën, en vele andere onderzoeken bewijzen dat er een onbetwistbaar verschil is tussen de intelligentie van bepaalde rassen. Dit feit is geconstateerd in elk onderzoek wat uitgevoerd is door elke tak van het Amerikaanse leger, in elke staat, land, school of universiteit. Het gemiddelde IQ van Han-Chinezen, Koreanen en Japanners is 105, dat van Europese blanken 100, dat van Centraal-Aziaten en Mongolen op en nabij de 100, Amerikaanse indianen, eskimo’s, Noord-Afrikanen, Turken, Arabieren, Iraniers, Afghanen, Pakistanen, Indiers en de bevolking van Zuid-Oost Azie hebben een IQ varierend van 85 tot 90. Subsaharanen, negers, hebben een gemiddeld IQ van 70. Bosjesmannen en Australische aboriginals hebben een gemiddeld IQ van 60.
‒ Het gewicht van de hersenen van een blanke is gemiddeld 1398gram en heeft een inhoud van 1438cc. Het gewicht van de hersenen van een zwarte is gemiddeld 1275 gram en heeft een inhoud van 1343cc. Dergelijke studies zijn uitgevoerd door Bean, Pearl, Vint, Tilney, Simmons, Connolly, Gordon, Todd, Carleton S. Coon en anderen.
In 1980 concludeerde Khang-cheng Ho en zijn medewerkers dat blanke hersenen 8,2% groter zijn dan die van zwarte mannen en dat blanke vrouwen 8,1% grotere hersens hebben dan zwarte vrouwen.
‒ Nog belangrijker dan de omvang van de hersenen zijn de verschillen van vorm, structuur, het aantal neuronen, en de
laagdikte.
- Met betrekking tot het ademhalingsstelsel verschilt de blanke en de neger ook van elkaar. De neger neus is zo gebouwd (plat met brede dwarsliggende neusgaten) dat de lucht voor ventilatie de longen snel en makkelijk kan bereiken, zoals in de Tropen noodzakelijk is. Aan de andere kant is de neus van de blanke (hoog, smal met veel bloedvaten) als het ware een verwarmingsstelsel wat de koude lucht die ingeademd wordt, verwarmt voordat het de longen bereikt en in een kouder klimaat aldus tegen longziektes beschermt.
‒ Elke goede Afrikaanse tandarts kan in één oogopslag het gebit van een zwarte van een blanke onderscheiden. Elke goede forensische antropoloog zal in staat zijn om raciale verschillen aan te tonen aan de hand van alleen maar een paar beenderen. Elke goede anatoom kan direct aan een schedel zien of het behoort tot het blanke ras of het zwarte ras, zelfs als alleen maar het skelet nog overgebleven is. Huidskleur heeft hier niets mee te maken.
‒ In zijn boek The Story of Man, schrijft hoogleraar Coon dat er een aanzienlijk verschil is tussen de hersenen van een blanke en een zwarte. De frontale kwab van de zwarte is minder ontwikkeld dan die van een blanke. Het vermogen bij de uitvoering van denken, planning, communicatie en gedrag is beperkter dan bij een blanke.
‒ Onderzoekers als Baker, Eyseneck, Jensen, Peterson, Garrett, Pinter, Shuey, Tyler en Yerkes zijn het er allemaal overeens dat zwarten slechter zijn in redeneren, abstract denken, numerieke berekeningen en het conceptuele geheugen.
‒ Volgens JP Rushton’s zijn zwarten meer prikkelbaar, gewelddadig, impulsief, vatbaar voor criminaliteit, minder
seksueel ingetogen, minder geneigd om regels op te volgen en minder coöperatief.
‒ Zwarten absorberen 30% meer nicotine dan blanke per sigaret. Het duurt dus langer voordat een zwarte vrij is van nicotine in zijn lichaam. Ook kunnen zij veel grotere dosissen van pijnstillers en slaapmiddelen innemen zonder enige nadelige uitwerking dan een blanke.
‒ Zwarte vrouwen kunnen kilometers ver lopen met een gevulde waterkruik op hun hoofd. Er zijn maar weinig blanke vrouwen die hen dit na doen.
‒ Een zwarte begaat dertien keer vaker een moord dan een blanke. Verkrachting en aanranding, tien keer. Aldus meerdere FBI rapporten.
‒ Ongeveer 50% van alle zwarte mannen in Amerika worden gearresteerd en beschuldigd van een ernstig misdrijf tijdens hun leven, aldus meerdere FBI rapporten.

    

Elk van de bovenstaande beweringen wordt bevestigd door de wetenschap en vele onderzoeks-instituten. Honderden experimenten hebben keer op keer aangetoond dat blanken een gemiddeld 15 IQ hoger hebben dan zwarten. Echter worden deze studies en feiten verzwegen en niet aan het grote publiek bekend gemaakt.
Ongetwijfeld zullen er nog veel meer verschillen wezen die wij met het blote oog niet kunnen zien. Vooral inwendige verschillen. Hoe zullen de chromosomen, DNA en de cellen structuur zich verhouden? En wat betreft het gebit, de temperatuur, enz.? En wat betreft de karakterwaarden van eer, trouw, moed en deugdzaamheid? Waarom kunnen Afrikanen harder rennen dan Europeanen? Omdat ze een andere huidskleur
hebben? Nee, dit zit in hun genen. De blanken zijn weer beter in krachtsporten, of sporten waarin in teamverband gespeeld wordt. MRI studies hebben aangetoond dat de hersenstructuren verschillend zijn per ras.
Duidelijk is dat er verschillen bestaan tussen rassengroepen. Rassen zijn alomtegenwoordig. Elke soort, plant, dier of mens op deze aarde is ontstaan als gevolg van raciale variatie. Dit wordt bevestigd door duizenden wetenschappers en doktoren.

Het volgende is afkomstig van een Zuid-Afrikaanse website:
RAS verwys na identifiseerbare fisiese verskille tussen mense. Alhoewel ras 'n basis vir identiteit kan wees (Kaukasiër, Oosterling, Swart) is dit 'n baie problematiese basis om eenheid te bewerkstellig (Viotti & Kauppi). Verskillende rassegroepe het verskillende waardestelsels en lewensuitkyke.
Selfs die fisiese verskille maak dit baie moeilik vir verskillende rassegroepe om mekaar op 'n sentrale punt te ontmoet, soos blyk uit die onderstaande studie:
“A review of the world literature on brain size and IQ by Rushton [Rushton, J. P. (1995). Race, evolution, and behavior: a life history perspective. New Brunswick, NJ: Transaction] found that African-descended people (Blacks) average cranial capacities of 1267 cm3, European-descended people (Whites) 1347 cm3, and East Asian-descended people (East Asians) 1364 cm3. These brain size differences, containing millions of brain cells and hundreds of millions of synapses, were hypothesized to underlie the race differences on IQ tests, in which Blacks average an IQ of 85, Whites 100, and East Asians 106. In the present study, the race differences in brain size are correlated with 37 musculoskeletal variables shown in standard evolutionary textbooks to change systematically with increments in brain size. The 37 variables include cranial traits (such as jaw size and shape, tooth size and shape, muscle attachment sites, and orbital bone indentations), and postcranial traits (such as pelvic width, thighbone curvature, and knee joint surface area). Across the three populations, the “ecological correlations” [Jensen, A. R. (1998). The g factor. Westport, CT: Praeger] between brain size and the 37 morphological traits averaged a remarkable r = .94; ρ = .94. If the races did not differ in brain size, these correlations could not have been found”.

Ras is alles, er is geen andere waarheid en ieder ras moet ondergaan, dat zijn bloed zorgeloos aan vermenging prijs geeft! (P.E. Keuchenius)

                            

Ook zijn er verschillen in de karakters. Wie zijn er goed in organiseren, plannen, besturen, leiden, uitvindingen en ontwikkelen? Wie staan er aan het hoofd van grote bedrijven? Welk ras heeft de wereldzeeën bevaren, koloniën gesticht, handel bedreven, rivieren overbrugd, en natiën gesticht? Er varen op de wereldzeeën grote schepen rond met veelal een blanke Westerse kapitein en donkere, veelal Aziatische matrozen. Waarom staat elk land in de wereld te springen om Hollandse boeren? Een aantal jaren geleden stond er een artikel in de Boerderij dat een eigenaar van een melkfabriek uit een Arabisch land, speciaal naar Nederland gekomen was om Nederlandse boeren warm te maken voor emigratie naar zijn land. Want, de Nederlandse boeren zijn in staat om vanuit het niets, een boeren bedrijf op te zetten, uit te breiden en te beheren. Tientallen jaren geleden vlogen de blanken al door de ruimte, terwijl de meeste inboorlingen in Afrika nog steeds in hutten wonen.
Wie is verantwoordelijk voor de uitvinding van de drukpers, cement, elektriciteit, raketten, telescoop, ruimtevaart, vuurwapens, radio, televisie, telefoon, gloeilamp, fotografie, films, auto, fiets, trein, microscoop, computers en miljoenen andere technologische wonderen? Gedurende 6000jaar geschreven geschiedenis heeft de zwarte Afrikaanse neger niets uitgevonden. Niet een geschreven taal, kalender, ploeg, weg, brug, schip wiel of iets dergelijks. Nog nooit hebben de zwarten een beschaving van naam opgericht. Let op: DIT ZIJN FEITEN! 
Zie ook: Identititeits kenmerken van de blanke Noord-West Europeanen.

Talloze wetenschappers, waaronder één van 's werelds grootste antropologe, dr. Arnold Toynbee, zegt dat zij nog steeds in het duister tasten waarom een neger nog nooit een beschaving heeft voortgebracht. Waarom hij na honderden jaren van kontakt met blanke beschavingen, nog steeds grotendeels barbaars is met barbaarse neigingen en gewoontes en ook waarom zijn hele psyche totaal van die van een Westerling verschilt. Dr. William P Pickett gelooft dat dit te wijten is aan het verschil in breincapaciteit. De frontale kwab van een neger is aanzienlijk kleiner als die van een blanke, en daarom is hij noodwendig minder bedeelt met eigenschappen en functies die aan dit deel van het brein gekoppeld wordt. Dit houd in het vermogen tot redenatie, onafhankelijk denken en optreden, toegenegenheid, zelfbeheersing, wilskracht, oriëntatie, ethische en esthetische eigenschappen en de verhouding van het ego tot de omgeving.
Er zijn Nederlanders van ouds en van oorsprong, en "Nederlanders" ingekomen uit den vreemde, bij de wet erkend als Nederlandse burgers, maar in aard en wezen ons geheel vreemd zijn, de wet ten spijt. Vraag is: wat bindt ons? Ons bindt de moedertaal, een roemrijk verleden, een geschiedenis waarop wij trots zijn. Maar wat ons in diepste wezen bindt, is het bloed, het ras. Wij zijn elkaars verwanten.
Elk volk en elk ras heeft zijn eigen kwaliteiten. De één is goed hierin, de ander daarin. Laat een ieder doen waar hij goed in is in zijn eigen land. Maar het is een leugen om te zeggen dat alle volkeren of mensen hetzelfde zijn.

                                                            http://www.australiamatters.com/cms/wp-content/uploads/ethiopian_and_khazar_jews.jpg

 

De Amerikaanse professor Revilo Oliver gaf 7 specifieke kenmerken die voor het blanke (Arische) ras gelden en door andere rassen om erkenning te vinden weliswaar worden geimiteerd, maar niet van nature worden beleefd:

1. Fantasie. Helder en hoogontwikkeld aanwezig in het Arische ras. Verlangen naar machtige spirituele literatuur gegrond op abstracte ervaringen, imaginair en fantastisch, de werkelijkheid perfectionerend. Jammergenoeg zien we daardoor niet altijd scherp genoeg het verschil tussen wat we ons voorstellen en er in werkelijkheid in de wereld om ons heen gebeurt.

2. Persoonlijk eergevoel. Sterk vertegenwoordigd in het Arische ras, door de meeste andere rassen als onzin beschouwd. Verantwoordelijk voor het gevoel van ridderlijkheid ten opzichte van de tegenstander, een gevoel dat de tegenstander belachelijk voorkomt.

3. Vermogen objectief en filosofisch te denken. Uniek voor het blanke Arische ras; maakt mogelijk zich in de positie van de ander te verplaatsen, maar veroorzaakt tegelijkertijd de illusie dat dit voor de ander ook geldt.

4. Vermogen medelijden te voelen. Weerzin tegen het veroorzaken van onnodige pijn en afkeer om lijden te moeten aanzien. Die bijzonderheid maakt ons in de ogen van de rest van de wereld belachelijk. Afrikaanse wilden vinden het aanzien van gepijnigde mensen leuk. Ook in bijvoorbeeld de omvangrijke en hoogstaande Chinese literatuur vindt men nergens een spoor van afkeuring voor toegebracht lijden.

5. Vrijgevigheid, zowel individueel als als volk. Dit levert ons vertraagd de verachting en verdenking op van de rasvreemden aan wie wij geven. (kijk maar eens als er ergens op de wereld een ramp plaats vind; wie beginnen er dan allerlei acties om geld en goederen in te zamelen? PM)

6. Zelfopoffering. Hoogontwikkeld in het blanke Arische ras en vereist voor een beschaafde gemeenschap. Geen enkel beschaafd volk kan overleven zonder geloof of instinct dat men zonodig zijn leven moet geven voor het voortbestaan van de gemeenschap waaruit men is voortgekomen.

7. Gevoel voor religie. Bestaat weliswaar in vrijwel alle volkeren en rassen, maar heeft vanouds in het Arische ras maatschappelijk een bijzondere plaats ingenomen.

Tot zo ver professor Revilo Oliver, oordeel zelf. 

De verschillen tussen rassen en culturen zijn heel duidelijk zichtbaar in hun volksdansen. Hieronder volgen een paar voorbeelden:
Afrikaanse volksmuziek:

https://www.youtube.com/watch?v=o1_cMTjoNtM
https://www.youtube.com/watch?v=3i4mGwjJsSc
https://www.youtube.com/watch?v=MSrTnWDTdwI&list=PL2rNHUNSIA9LpmDC77DkFXJZzs7mF_4VV

Noord-West Europese volksmuziek:
https://www.youtube.com/watch?v=HLVcO6y-fQE
https://www.youtube.com/watch?v=GKpKvnSjOtU
https://www.youtube.com/watch?v=szzzoXmAAdo
https://www.youtube.com/watch?v=JGMoKCHSGuc

 

Gelijkheid: De gevaarlijkste fabel

Geplaatst op 29 juli 2012

Wat iedere blanke moet weten over de verschillen tussen

rassen.

Door Dr. William Pierce

Alle verschillen tussen de rassen zijn of genetisch (erfelijk, aangeboren), danwel cultureel (overgenomen van de omgeving na de geboorte). Culturele verschillen kunnen veranderen of zelfs voorkomen worden door opgelegde sociale veranderingen; genetische verschillen zijn onafhankelijk van menselijke wetten en gewoontes, behalve na een periode van vele generaties.
Voorbeelden van culturele eigenschappen, die per ras verschillen, zijn de manieren waarop iemand spreekt (deftig of plat Engels), kledingstijl, en persoonlijke verzorging. Als zwarten en blanken gedwongen samenleven vanaf hun geboorte, naar dezelfde scholen gaan en blootstaan aan precies dezelfde culturele invloed, dan zullen ze wanneer ze opgegroeid zijn ongeveer dezelfde soort kleding dragen en ongeveer op dezelfde manier spreken. Zelfs negers die zijn opgegroeid in een stam in Afrika en die uit gewoonte hun oorlellen of lippen vervormen met grote houten pluggen of koeienmest in hun haar doen om negerinnen te versieren kunnen getraind worden om blanke normen voor persoonlijke hygiëne over te nemen. Het feit is hoe dan ook, dat de belangrijkste raciale verschillen genetisch zijn, niet cultureel. Huidskleur, de kleur van de ogen, de vorm van het gezicht, de vorm van de schedel, de verhoudingen binnen het skelet, de verdeling van lichaamsvet, grootte van de tanden, de vorm van de kaak, de vorm van de vrouwelijke borst, de lichaamsgeur en de textuur van het haar zijn slechts de meest opvallende genetisch bepaalde fysieke kenmerken die per ras verschillen.
Hierachter ligt de gehele biochemische constitutie en ontwikkeling van het individu. Er zijn grote raciale verschillen in bloed samenstelling, in endocriene functies (hangt samen met hormone), en in de lichamelijke reactie op omgevingsimpulsen. Zwarten en blanken worden op een andere manier volwassen. (Zwarten zijn bijvoorbeeld eerder geslachtsrijp en worden gemiddeld minder oud, ceteris paribus) Ze zijn verschillend vatbaar voor veel ziektes, en lijden aan verschillende soorten erfelijke ziektes. Ze hebben zelfs verschillende voedingsbehoeften. Raciale verschillen omvatten, in andere woorden, veel meer dan de huidskleur; ze doordringen de persoon en manifesteren zich in zowat iedere cel van zijn lichaam. Zij zijn het product van miljoenen jaren afgescheiden evolutionaire ontwikkeling die de verschillende rassen behoorlijk precies heeft aangepast aan de eisen van verschillende omgevingen.
Wanneer we de alles-omvattendheid van genetische raciale verschillen begrijpen, zien we dat culture raciale verschillen niet zo oppervlakkig zijn als sommigen ons willen doen geloven. Deze culturele verschillen verbergen niet een fundamentele ““gelijkheid”” of overdrijven raciale verschillen, in tegendeel, ze bevestigen de genetische verschillen, die zich op deze manier uitdrukken.
De cultuur van een ras, vrij van vreemde invloeden, laat ons de essentie van het ras zien. De Afrikaanse neger met een koeienmest kapsel, een bot door zijn neus en scherp gevijlde tanden biedt ons een veel echter beeld van de essentie van de natuur van de neger dan de Afro- American, gekleed in een net pak en getraind om auto te rijden, een computer te gebruiken en foutloos Engels te spreken.
Slechts een idioot of iemand die onheil brengt kan beweren dat de neger, de blanke en de Jood dezelfde ziel hebben. Lichaam en ziel zijn van elkaar afhankelijk, en het gezicht verraadt vaker wel dan niet de essentie van de innerlijke natuur. Ieder persoon begrijpt dit instinctievelijk, maar de valse propaganda van raciale gelijkheid heeft veel mensen verward en misleid.
De neger cultuur is niet alleen anders dan de blanke cultuur; het is een minder ontwikkelde cultuur, en bij praktisch iedere standaard, minderwaardig. Het is een cultuur die nooit zover is gekomen een schrift te ontwikkelen of een beschaafde maatschappij. Het heeft nooit ook maar de basis van de wiskunde gezien, noch de uitvinding van het wiel. Het smelten en het gebruik van metalen en het mijnen en polijsten van stenen voor bouwkunstige doelen zijn vaardigheden die de negers van andere rassen hebben geleerd. Het sprookje dat men tegenwoordig op scholen leert over een eeuwenoude neger ““beschaving””, gebaseerd op de ruïnes van stenen muren in Zimbabwe, in Rhodesië, is niets meer dan het product van wensdenken door voorstanders van rassengelijkheid die bereid zijn alle feiten die niet stroken met hun gelijkheidswaanzin te negeren. (Dr. Pierce schreef dit artikel voordat Rhodesië Zimbabwe werd.)


http://frissekijk.info/vier-wijze-mannen-over-de-neger/